TRẮC ĐỊA BÌNH DƯƠNG

TRẮC ĐỊA BÌNH DƯƠNG

Mua bán , trao đổi máy trắc địa và phụ kiện. Cho thuê máy trắc địa. Sữa chữa, hiệu chuẩn,…Kính chúc Quý khách cùng gia đình mạnh khỏe và an nhiên

Dịch vụ đo đạc công trình-bình dương

28/06/2019
Để phục vụ nhu cầu của Quý khách hàng, Trắc địa Bình Dương gửi tới Quy khách Dịch vụ đo đạc công trình như sau:

1. Đo đạc bằng máy thủy bình:

Đo đạc bằng máy thủy bình dùng để đo, kiểm tra cao độ: Cao độ san lấp, cao độ bê tông, theo dõi cao độ trong quá trình đổ bê tông. Trắc Địa Bình Dương cung cấp máy cùng với 01 kỹ sư trắc địa và 01 phụ cầm mia.

Đơn giá đo đạc bằng máy thủy bình là : 1.500.000đ/ngày/lần

Đơn giá đo đạc bằng máy thủy bình đối với đổ bê tông sàn siêu phẳng là : 2.100.000đ/ngày/lần

2. Đo đạc bằng máy toàn đạc:

Đo đạc bằng máy toàn đạc dùng để đo, kiểm tra cao độ, tọa độ, tim, trục công trình. Trắc Địa Bình Dương cung cấp máy cùng với 01 kỹ sư trắc địa và 01 phụ cầm gương.

Đơn giá đo đạc bằng máy toàn đạc là : 2.500.000đ/ngày/lần

Đơn giá đo đạc bằng máy toàn đạc đối với công trình ở xa là : 3.000.000đ/ngày/lần

3. Ngoài ra chúng tôi còn đo đạc theo yêu cầu: Đo khảo sát san lấp, đo xác định ranh mốc, quan trắc công trình ...