Phương thức thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

Quý khách đặt hàng, đối với khách hàng ở tỉnh thành khác, vui lòng chuyển tiền vào tài khoản dưới đây. Bao gồm giá trị sau thuế ( nếu có ).

XÁC NHẬN TÀI KHOẢN

Tên tài khoản : CÔNG TY TNHH ANZ VIỆT NAM

Số tài khoản : 3702613588

Ngân hàng Quân đội MB

XÁC NHẬN TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Tên tài khoản : NGUYỄN ĐỨC HÙNG

Số tài khoản : 7670501

Ngân hàng Á châu ACB