Phương thức thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

Quý khách đặt hàng, đối với khách hàng ở tỉnh thành khác, vui lòng chuyển tiền vào tài khoản dưới đây. Bao gồm giá trị sau thuế ( nếu có ).

XÁC NHẬN TÀI KHOẢN

Tên tài khoản : CÔNG TY TNHH ANZ VIỆT NAM

Số tài khoản : 0411001064039

Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank) chi nhánh Nam Bình Dương

XÁC NHẬN TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Tên tài khoản : NGUYỄN ĐỨC HÙNG

Số tài khoản : 0411001048650

Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank) chi nhánh Nam Bình Dương